Визначення еквівалентної маси цинку об’ємним методом

Xiмiко-технологічний факультет

Кафедра загальної та неорганічної хімії

Напрям підготовки: 6.050202 Автоматизація

Та комп'ютерно-інтегровані технології

Дисципліна: Хімія

ПРОТОКОЛ

лабораторної роботи за темою:

Визначення еквівалентної маси цинку об’ємним методом

студента(ки) групи ________________________

1 курсу Інженерно-хiмiчного факультета

_______________________________________________________________

Лабораторна робота

Визначення еквівалентної маси цинку об’ємним методом

Хід роботи Спостереження
+ → + У колбу місткістю 250 мл наливаємо через лійку 20 мл хлоридної кислоти так, щоб кислота не попала на шийку колби. Потім колбу закріпляємо горизонтально.
У шийку колби покладемо шматочок цинку. Отвір колби закриємо газовідвідною трубкою, протилежний кінець якої зануримо у кристалізатор з водою; перевіряємо прилад на герметичність. заповнюємо мірний циліндр водою та закроєм скляною пластиною так, щоб у циліндрі не було бульбашок повітря. Опустимо циліндр у кристалізатор з водою отвором донизу і під водою заберемо пластинку; закріпляємо циліндр у штативі вертикально. Кінець газовідвідної трубки підведемо під циліндр і переведемо колбу у вертикальне положення. Шматочок цинку починає взаємодіяти з кислотою. Водень, що виділяється, збирається в циліндрі над водою. Після розчинення цинку виміряємо об’єм водню, що виділився, та висоту водяного стовпа від поверхні води в кристалізаторі до поверхні води у циліндрі. Дані досліду: 1. маса наважки металу = г 2. об’єм водню в циліндрі = мл 3. висота водяного стовпа h = мм 4. барометричний тиск = мм. рт.ст. 5. температура t = оС 6. тиск водяної пари, що насичує простір при температурі досліду (довідкові дані) = мм.рт.ст.

Тиск водню в циліндрі визначаємо із співвідношення :

=

Розраховуємо масу водню за рівнянням Менделєєва-Клапейрона :

при цьому значення , , треба перевести в систему СІ (760 мм. рт.ст. = 101325 Па, 1мл = 10-6 , R = 8,314 Дж/К·моль)

=

=

=

=

Молярну массу еквівалентів цинку розрахуємо, користуючись законом еквівалентів :

=

Визначаємо абсолютну (Δ) та відносну (δ) похибки досліду:

Δ = │ │=

δ = =

Висновок:


НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИИ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ «КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»


5024621917386767.html
5024662217649519.html
    PR.RU™