ІІ. Показники економічного розвитку регіону.

У К Р А Ї Н А

Чернівецька міська рада

ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ

Центральна площа, 1, м. Чернівці, 58000, тел./факс (0372) 55-08-34, E-mail: mfu@rada.cv.ua, Код ЄДРПОУ № 02317445

27.01.2011 р. № 02-19/14

На №_______________

Головне фінансове управління

Пояснювальна записка до звіту

Про виконання бюджету м. Чернівців

За 2010 рік

І. Загальна характеристика виконання бюджету.

Бюджет міста Чернівців за 2010 рік по загальному фонду виконаний по доходах на 98,8 % (уточнений план на 2010 рік – 597637122,16 грн., фактично надійшло – 590503646,10 грн.), по спеціальному фонду на 97,7 % (уточнений план на рік – 138736300,00 грн., фактично надійшло – 135609400,00 грн.); по видатках загального фонду на 98,1 % (уточнений план на 2010 рік – 604546987,61 грн., виконано – 593232993,50 грн.), по видатках спеціального фонду на 93,4 % (уточнений план на рік – 149382500,00 грн., фактично надійшло – 139557591,59 грн.).

Заборгованості по виплатах допомог сім’ям з дітьми та заробітної плати працівникам бюджетних установ станом на 01.01.2011року немає.

У зведений бюджет міста включені 4 місцевих бюджети: міський та 3 районних у місті бюджети.

Небаланс між доходною та видатковою частинами бюджету м. Чернівців станом на 01.01.2011 р. складає 131994,60 грн., що пояснюється зменшенням асигнувань управлінню охорони здоров’я міської ради.

Відповідно до плану заходів з усунення виявлених ревізією Голов КРУ України недоліків в операціях по рахунках Чернівецького міського бюджету та дотримання законодавства при його формуванні та виконанні за період з 01.01.2008 р. по 30.06.2010 р., затвердженого розпорядженням Чернівецького міського голови № 266-р від 25.10.2010 р., зменшено в листопаді 2010 р. асигнування управлінню охорони здоров’я міської ради у зв’язку з запланованою розрахунковою потребою на оплату праці (КЕКВ 1110) гардеробників та операторів котелень установ охорони здоров’я на рік, а не на 6 місяців, на суму 131994,60 грн.

ІІ. Показники економічного розвитку регіону.

В 2010 році збереглась позитивна динаміка економічного розвитку міста Чернівців. Промисловими підприємствами міста в 2010 році (87 підприємств, які представляють 10 галузей) реалізовано товарної продукції (в діючих цінах) 1825,9 млн. грн., що на 142,3 млн. грн. більше порівняно з 2009 роком (1683,6 млн. грн.), рівень реалізації до минулого року складає 108,5 %.

Підприємства добувної та переробної промисловості реалізували промислової продукції на суму 940,7 тис. грн., або 51,5% від загальноміського обсягу реалізованої промислової продукції.Підприємствами з виробництва харчових продуктів, напоїв реалізовано 10,5% від загального обсягу реалізованої продукції по місту, або на 191,0 млн. грн.

В загальноміському обсязі реалізації 13,2% продукції належало підприємствам машинобудування. Ними реалізовано продукції на суму 240,3 млн. грн.

Частка продукції, реалізованої підприємствами легкої промисловості, становила 10,9% загальноміського обсягу реалізації. Ними було реалізовано промислової продукції на 199,1 млн. грн. На підприємства з виробництва хімічної та нафтохімічної промисловості припадало 7,2% обсягу реалізованої продукції, або 131,2 млн. грн.

Підприємствами целюлозно-паперового виробництва, видавничої діяльності, з оброблення деревини, з виробництва іншої неметалевої мінеральної продукції реалізовано 0,9-4,0% від загального обсягу, або на суму 107,4 млн. грн.

У виробництві та розподіленні електроенергії, газу та води обсяги реалізованої продукції становили 885,1 млн. грн., або 48,5% загального обсягу реалізованої продукції міста.

Основними бюджетоутворюючими підприємствами міста, сплата податків та зборів яких займає найбільшу питому вагу у доходах загального фонду бюджету міста є: КП МТК «Калинівський ринок» (24,9 млн. грн.), управління освіти Чернівецької міської ради (10,9 млн. грн.), КП «Містобуд» (8,9 млн. грн.), Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича (8,1 млн. грн.), ТОВ «Машзавод» (7,7 млн. грн.), військова частина № 2195 (4,9 млн. грн.), МКП «Чернівцітелокомуненерго» (4,8 млн. грн.), ВП Пасажирське вагонне депо Чернівці» (4,0 млн. грн.), УМВС України в Чернівецькій області (3,9 млн. грн.), ЧФ ДП «Нафтогазмережі» (3,6 млн. грн.).

Станом на 01.01.2011 року мале підприємництво міста становить 32,9 тисячі суб’єктів підприємницької діяльності, з них 30,3 тис. - фізичних осіб-підприємців. За розрахунковими даними, на 10 тисяч осіб наявного населення в місті діяло 109 малих підприємств та 1195 фізичних осіб-підприємців.

На малих підприємствах міста було зайнято 16,3 тисяч осіб, або 10,0 % від чисельності працездатного населення міста. У фізичних осіб-підприємців працювало 8,4 тис. осіб - найманих працівників, що становило 5,1% від усього працездатного населення міста. В середньому на одному малому підприємстві працювало 6 осіб.Найбільш привабливими для малих підприємств залишаються сфери ресторанного та готельного господарств, будівництва, транспорту та зв’язку, надання індивідуальних послуг підприємцям, операції з нерухомим майном.

Станом на 01.01.2011 року за спрощеною системою оподаткування працювали 12,6 тис. суб’єктів малого підприємництва; за умов сплати фіксованого податку - 5,7 тис. фізичних осіб-підприємців.

Станом на 01.01.2011 року в місті функціонує 25 ринків і мікроринків, з
яких 14 продовольчих, 6 непродовольчих, 3 змішаних і 2 квіткових. На них
надається продавцям 15,5 тис. торговельних місць, в тому числі майже 3,0 тис. місць загального користування на столах, прилавках, м'ясних і молочних павільйонах, з яких для продажу сільгосппродукції виділено майже 2,0 тис. місць.

Ринками і мікроринками міста перераховано до бюджету за 2010 рік 25829,6 тис. грн. ринкового збору, що на 3437,2 тис. грн., або 15,3 % більше, ніж за 2009 рік.

В ході реалізації Програми сприяння залученню інвестицій виконавчими органами міської ради виконувалися заходи щодо покращення інвестиційного клімату в місті. Інвестиційна діяльність відбувалася за рахунок різних джерел фінансування і була направлена на будівництво об’єктів соціальної сфери, реконструкцію, технічне переоснащення та відновлення потужностей діючих підприємств.

Станом на 01.10.2010 р. в економіку міста іноземними інвесторами вкладено 469,9 тис. дол. США прямих інвестицій. Сукупний капітал нерезидентів в економіці міста на 01.10.2010 р. становив 30756,1 тис. дол. США, що склало 124,6 долара в розрахунку на одного мешканця міста. Про наявність прямих іноземних інвестицій звітувало 171 підприємство міста. Прямі іноземні інвестиції здійснили нерезиденти з 35 країн світу.

Приріст іноземного капіталу спостерігався на підприємствах сфери операцій з нерухомим майном, оренди, інжинірингу та надання послуг підприємствам, торгівлі, ремонту автомобілів та діяльності готелів та ресторанів. Значні обсяги іноземних інвестицій зосереджено на підприємствах промисловості (43,2% загального обсягу прямих інвестицій в місті).

Необхідно зазначити, що впродовж 2010 року спостерігалась позитивна динаміка щодо реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності – новоутворених юридичних осіб, засновником яких є іноземна особа (у 2008 р. – зареєстровано 30 таких юридичних осіб, у 2009 р. – 20, у 2010 р. – 34).

Впродовж 2010 року проведено 12 засідань міської комісії з питань забезпечення своєчасності і повноти сплати податків та погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат, на яких заслухано 69 звітів керівників підприємств, організацій та установ, які допустили заборгованість із заробітної плати та до Пенсійного фонду України. На засіданнях комісії постійно розглядається фінансово-економічний стан кожного підприємства. Всім керівникам підприємств-боржників доводяться завдання щодо погашення заборгованості по заробітній платі, платежах до бюджету та цільових фондів.


5020594566112132.html
5020617990814948.html
    PR.RU™